Betaling og avtalegiro

Oppstarts faktura

  • Etter å ha fullført din bestilling av treningsavtale vil du motta din oppstarts faktura pr. mail og SMS. Denne gjelder for perioden ut neste måned pluss inngangsappen, og må betales manuelt innen forfall. HUSK KID.
  • Din avtalegiro avtale vil ikke generere trekk for oppstarts fakturaen

Avtalegirotrekk

Avtalegiro avtale er en betalingsløsning der banken sørger for at regningen fra oss blir betalt til riktig dato. Det forutsettes at videre medlemsavgift trekkes ved avtalegiro.

Når trekkes treningsavgiften?

Trekk via din avtalegiro avtale utføres den 1 i hver mnd. forskuddsvis.

Beløpsgrense?

Ved avtalegiro kan du sette en grense for hvor stort beløp som kan bli trukket fra kontoen din. Velg da et beløp som tar høyde for purringer og eventuelle endringer av terminbeløpet du selv gjør. Vi anbefaler at du setter beløpsgrensen til minimum 2 ganger månedsbeløpet.

Aktiv avtalegiro avtale men får purring?

Selv om du har inngått avtalegiro kan du likevel få purringer i posten fra oss. Grunnen kan være:

  • at du har sagt opp din avtalegiro avtale i banken. 
  • at du har stoppet trekket som ligger klart.
  • at det er manglende dekning på konto den datoen trekket skal kjøres.

Hva skjer om jeg bytter bank?

Når du bytter bank følger avtalegiroen ikke med til din nye bank. Derfor må du opprette en ny avtalegiroavtale i den nye banken. Ta da kontakt med oss slik at vi får sendt deg link for ny aktivering av avtalegiro avtalen.

Hva gjør jeg hvis jeg får feilmelding når jeg skal signere avtalegiro avtalen med Bank ID?

«Avtalegiro med elektronisk signering» er ett av flere bruksområder for Bank ID. Det er ikke sikkert at din Bank ID støtter dette. Spør banken din for videre hjelp. Gjøvik treningssenter kan ikke løse problemer knyttet til din Bank ID, det kan bare banken.

Fakturagebyr?

Har du mottatt postal faktura fra oss så er dette fordi din avtalegiro avtale ikke har vært registrert aktiv da trekket for din treningsavgift ble generert. Ved postal faktura påløper et fakturagebyr à 55,-

Purring / inkassovarsel

Hvis du unnlater å betale din faktura fra oss vil den, ca. 14 dager over forfall, gå automatisk videre til Collectio AS for videre oppfølging. Det vil fra de bli sendt ut en betalingspåminnelse/purring med 70,- i gebyr. Denne faktura må da betales direkte til Collectio AS i sin helhet med deres KID nr. Spørsmål: RING Collectio  A.S. på telefon 22806290.

Sperring av adgang ved ubetalt faktura

Ved flere ubetalte fakturaer / mnd. vil adgang til våre sentre automatisk bli sperret. Tilgang vil så automatisk bli åpnet igjen når utestående er betalt. Merk: Det kan ta opp til flere dager fra du betaler til banksystemene oppdaterer våre systemer, slik at tilgang til senteret blir gitt. Vi kan dessverre ikke overstyre / fremskynde dette.